Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Rejestry, ewidencje i archiwa

Przedszkole prowadzi rejestry, ewidencje i archiwa zgodnie z wymogami ustawowymi

Pokaz informacje o atrykule