Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Tryb działania

Tryb działania Przedszkola określa:
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2015oku, poz. 2156
z późniejszymi zmianami).
Statut Przedszkola
Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzany przez Burmistrza Dzielnicy na każdy rok szkolny.

 

Pokaz informacje o atrykule