Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Oświadczenia

Oświadczenie majątkowe składa tylko dyrektor przedszkola. Jest ono dostępne na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy http://um.warszawa.pl
oraz na stronie bip Warszawa
http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/oswiadczenia_majatkowe/wyszukiwarka_oswiadczen.htm

Pokaz informacje o atrykule