Biuletyn Informacji Publicznej przedszkola nr 248 w Warszawie


Przedszkole nr 248 02-107 Warszawa
ul. Dickensa 5A
02-107 Warszawa
tel: + 48 22 224 62 52
email: p248@edu.um.warszawa.pl

Majątek, którym dysponuje

Przedszkole znajduje się w budynku wolno stojącym przy ul. Dickensa 5a. Obok budynku jest ogród przedszkolny. Budynek i ogród są własnością dzielnicy Ochota.

Pokaz informacje o atrykule